Investeren

Vanaf nu kunnen ook particuliere investeerders notarieel een vakantieverblijf kopen. Voorheen was dit vaak enkel weggelegd voor grote investeerders met een aanzienlijk vermogen. Door te investeren in vakantiesuites en vakantieverblijven in Zeebrugge gaat u voor een veilige belegging met een hoog rendement. U wordt notarieel eigenaar van een onroerend goed, en Holiday Suites krijgt het mandaat om uw vastgoed te beheren. Dit betekent van dag 1 concreet dat u zich geen zorgen hoeft te maken over wanbetalers, leegstand,onderhoud, herstellingen… Voor elke verhuring krijgt u huurinkomsten. U bent dus zeker niet afhankelijk van de winst van de uitbating. Het enige wat u hoeft te doen is huurgelden ontvangen en genieten van uw investering.

                                   >>> Bepaal je rendement met onze adviseur

                                                              

Fiscale maximalisatie:

Als privé persoon

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen wij steeds meewerken aan de meest optimale resultaten. Het is niet voldoende om goed aan te kopen , de wijze waarop u dit doet , is minstens even belangrijk.

  • U kunt ondermeer genieten van een fiscaal voordeel door het fiscaal stelsel van  lange termijnsparen.

  • U geniet verder van intrestaftrek van leningen aangegaan voor het verwerven van vastgoed. Dit dient u aan te geven in uw belastingaangifte.

Alleen al deze twee punten kan u een voordeel  tot 30.000 euro opleveren in de komende 15 jaar . Laat u hiervoor bijstaan door een van onze adviseurs. 

Als vennootschap

Als u uw vastgoed via een vennootschap wenst te verwerven, hangt de fiscale maximalisatie af van of het over een eerste investering gaat of over een herinvestering.

1ste investering :

  • Door een verhoogd bedrag in kosten te brengen zal uw belasting op uw winst in het eerste boekjaar gevoelig dalen.

  • U kan afschrijven op het volledig investeringsbedrag, door aankoop op erfpacht( hierachter een tekst over erfpacht steken) van het grondaandeel.

  • Bij herinvestering van fondsen ontvangen door de vennootschap:

  • Alle gelden kunnen aangewend worden voor de nieuwe aankoop. Door de erfpachtformule heeft u geen extra geld nodig voor aankoop grondaandeel.

  • Inbreng van alle kosten in het eerste boekjaar. Belastingen kunnen in het geval van een doorsnee investering verminderd worden met ca 20.000 euro.

  • Meerwaardebelasting op gerealiseerde verkopen worden gereactiveerd in het nieuwe vastgoed. Waardoor deze belasting uitgesteld wordt. 

>>> Maak een afspraak voor concrete cijfers ivm. fiscale maximalisatie